boeken & artikelen

De wetenschappelijke boeken en publicaties die ik heb gelezen over onverklaarde pijnklachten, hebben mij geleerd enigszins inzicht hierin te krijgen. Het is een onderwerp waar nog veel onderzoek voor nodig is. Daarnaast bestaan er veel boeken over en van mensen die hun ervaringen beschrijven in hun strijd om erkenning van hun onverklaarbare pijnklachten. Ook deze boeken vind ik interessant.

Boeken

Hier volgen enkele korte beschrijvingen van de boeken die mij geraakt en zeker ook gesteund hebben.

Ik ben geen man – Mirjam Kayler

2021

Een vrij recent boek van een verpleegkundige en journaliste, geschreven vanuit eigen ervaring. Haar tien jaar lang durende onbegrepen klachten zijn uiteindelijk toch verklaard. De kern van het boek was haar strijd om erkenning. Veel mensen met onverklaarde gezondheidsklachten zullen zich herkennen in dit boek.

De dokter als patiënt – Bram Bakker

2018

Bram Bakker is een bekende psychiater. Hij werd ziek en omdat men niet wist wat hem mankeerde werd ook hij lang van het kastje naar de muur gestuurd. Hij is na een jaar weer genezen, maar beschrijft hoe frusterend het is als artsen hun schouders ophalen en hem in feite alleen lieten met de vraag: wat heb ik? Uiteindelijk heeft hij zelf op internet kunnen vinden wat voor aandoening hij had.

Echte dokters huilen ook – Warner Prevoo

2018

Dit is een ervaringsverhaal van een interventieradioloog die in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis werkt. Hij bemerkt dat hij af en toe een kuchje heeft, met daarbij wat pijn en laat een scan maken. Zelf ziet hij op de scan een tumor op zijn longen en blijkt longkanker te hebben. De rollen zijn nu omgedraaid. Nu is hij de patiënt i.p.v. de arts.

Pijn is persoonlijk – Marleen Schefferlie

2017

Een ervaringsboek van een vrouw met ernstige jarenlange onbegrepen pijnklachten. Ze beschrijft haar pijn en ook haar ervaringen met artsen die haar hierin niet voldoende konden steunen. Ze zoekt het in het alternatieve circuit. Hier vindt ze wel meer steun en aandacht, maar de pijnklachten verminderen daarmee niet. Ze wisselt haar eigen verhaal af met interviews met andere mensen die ook lijden aan onbegrepen pijnklachten. Ik vond het een ontroerend verslag.

Pijn – Sytze van der Zee

2012

Sytze van der Zee was correspondent van NRC handelsblad, adjunct hoofdredacteur van Elsevier en hoofdredacteur van het Parool.
Hij leidt aan een ongeneeslijke huidziekte en heeft hierdoor dagelijks veel pijn. Naar aanleiding daarvan is hij zich helemaal gaan verdiepen in wat pijn is. Heel interessant en makkelijk leesbaar.

Lijf en leed, geneeskunde voor iedereen – Jan van Gijn

2011

Jan van Gijn is neuroloog. Vooral de volgende hoofdstukken waren verhelderend voor mij:
3. ‘Een verkeerd afgesteld alarm – Lichaam en geest’.
4. ‘Het gewicht van een woordje – Het gesprek met de patiënt’.
17. ‘Knollen voor citroenen’ – Alternatieve geneeskunde’.

De dokter kan niets vinden – Jan Houtveen

2009

Jan Houtveen doceert gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht, als bijscholing voor artsen en fysiotherapeuten. Van huis uit is hij psychofysioloog, d.w.z. iemand die zich beweegt op het raakvlak van psychologische en lichamelijke processen. Hij heeft over dit onderwerp veel intensief onderzoek gedaan. Ik vond het een zeer interessant boek, met voor mijn gevoel in zijn bevindingen iets te veel nadruk op de psychologische kant. Heel goed vond ik dat hij in dit boek zowel de rol van de patiënt als de arts belicht.

Heden ik – Renate Dorrestein

1993

Een boek over de strijd voor erkenning van haar vermoeidheidsklachten. Zelf moest ze er achter komen dat ze leed aan ME/CVS (Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheid Syndroom). Ik moet zeggen dat ik dit boek van zo lang geleden nog steeds zeer actueel vind.

artikelen

Naast boeken verschijnen er ook artikelen die ik interessant vind. Een aantal daarvan noem ik hieronder.

> Positieve taal in de spreekkamer

2023 | KENNISLINK | Bespreking onderzoek van Inge Stortenbeker naar taalgebruik van artsen

> De rol van het begrip centrale sensitisatie bij uitleg en behandeling van SOLK en chronische pijn

2022 | VUMC | Artikel door Carine den Boer en Berend Terluin

> Stop met aangeleerde empathie

2019 | BSL | Interview Warner Prevoo

> Diagnoseloos

2019 | Medisch contact | Column van Marcel Levi

> Chronische pijn: geen symptoom maar een ziekte

2017 | KENNISLINK | Betoog van André Wolff